fbpx
Oonivoo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Oonivoo zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verzorgen van onze nieuwsbrieven. Zij werken volgens een verwerkersovereenkomst.

Wij verzamelen uw gegevens om u de volgende diensten te kunnen leveren

  • Wij hebben uw naam en emailadres nodig om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom Oonivoo.
  • Wij slaan met uw toestemming uw persoonlijke gegevens op.
  • Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over speciale aanbiedingen, acties en ontwikkelingen op de website. U kunt altijd aangeven als u niet meer geïnformeerd wil worden. Dit kan via [email protected].
  • Feedback en gegevens over het gebruik van onze website gebruiken wij om de website te verbeteren en verder te ontwikkelen.
  • Alle gegevens worden door de medewerkers vertrouwelijk behandeld.
  • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en emailadres. De gegevens hebben wij nodig om te kunnen communiceren over prijswinnaar(s) en om de actie te kunnen uitvoeren.
Oonivoo verkoopt of verhuurt uw gegevens niet
Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Oonivoo. Uw gegevens worden niet verkocht of verhuurd aan derden.
Uw belang van privacy staat altijd voor op
Oonivoo waardeert u als gast. Wij zullen dan ook altijd zorgvuldig en met vertrouwen omgaan met uw gegevens. Het vertrouwen wat u in ons stelt staat altijd voorop. De gegevens welke u verstrekt als klant zullen te allen tijde worden beschermd op een beveiligde server, van Mailchimp. U heeft recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes die bij uw bezoek op de website worden meegestuurd aan de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Safari) op het door u gebruikte randapparaat. Het randapparaat kan uw computer, laptop, tablet en/of smartphone zijn. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website weer meesturen, zodat u als gast steeds makkelijk gebruik kunt maken van de website. In uw internetbrowser kunt u altijd cookies wijzigen, accepteren of verwijderen. Hoe u dit kunt instellen kunt u terugvinden via de ‘Help’ functie in uw browser. Overigens kunnen de cookies die toegevoegd worden in de browser op het door u gebruikte randapparatuur of de bestanden die opgeslagen staan op het door u gebruikte apparaat niet beschadigen.
Wij gebruiken de volgende cookies.
Functioneel – Voor het registreren van bezoekersgedrag om het gebruiksgemak tijdens uw online bezoek te bevorderen
Persoonsgegevens – Om uw surfgedrag bij te houden gerichte advertenties mogelijk te maken en om testen uit te voeren
Statistieken – Google Analytics en Google Tag Manager om de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie gebruiken voor andere Google diensten.
Social Media – Voor het laten functioneren van ‘Social plug-ins’ zodat u gevonden informatie kunt delen met vrienden en volgers
Advertentie – Voor het bijhouden of u al bepaalde diensten van ons hebt afgenomen

Derde partijen – Restaurant OONIVOO heeft hier geen controle of zeggenschap over. Als organisatie bieden we alleen het platform dat het plaatsen van deze derde partij cookies mogelijk maakt.Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Technische uitleg van de hiertoe gebruikte cookies
Restaurant OONIVOO wilt u erop wijzen dat als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, de kans bestaat dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Restaurant OONIVOO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Restaurant OONIVOO wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen
Restaurant OONIVOO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via [email protected]