Privacy

Oonivoo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Oonivoo zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verzorgen van onze nieuwsbrieven. Zij werken volgens een verwerkersovereenkomst.

Wij verzamelen je gegevens om je de volgende diensten te kunnen leveren

 • Wij hebben je naam en emailadres nodig om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom Oonivoo.
 • Wij slaan met jouw toestemming je persoonlijke gegevens op.
 • Met je toestemming gebruiken wij je gegevens om je te informeren over speciale aanbiedingen, acties en ontwikkelingen op de website. Je kunt altijd aangeven als je niet meer geïnformeerd wil worden. Dit kan via restaurant@oonivoo.nl.
 • Feedback en gegevens over het gebruik van onze website gebruiken wij om de website te verbeteren en verder te ontwikkelen.
 • Alle gegevens worden door de medewerkers vertrouwelijk behandeld.
 • Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres en emailadres. De gegevens hebben wij nodig om te kunnen communiceren over prijswinnaar(s) en om de actie te kunnen uitvoeren.

Oonivoo verkoopt of verhuurt je gegevens niet
Je persoonlijke gegevens zijn veilig bij Oonivoo. Je gegevens worden niet verkocht of verhuurd aan derden.

Je belang van privacy staat altijd voor op
Oonivoo waardeert jou als gast. Wij zullen dan ook altijd zorgvuldig en met vertrouwen omgaan met je gegevens. Het vertrouwen wat je in ons stelt staat altijd voorop. De gegevens welke je verstrekt als klant zullen te allen tijde worden beschermd op een beveiligde server, van Mailchimp. Je heeft recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes die bij je bezoek op de website worden meegestuurd aan de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Safari) op het door jou gebruikte randapparaat. Het randapparaat kan je computer, laptop, tablet en/of smartphone zijn. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website weer meesturen, zodat je als gast steeds makkelijk gebruik kunt maken van de website. In je internetbrowser kun je altijd cookies wijzigen, accepteren of verwijderen. Hoe je dit kunt instellen kun je terugvinden via de ‘Help’ functie in je browser. Overigens kunnen de cookies die toegevoegd worden in de browser op de door jou gebruikte randapparatuur of de bestanden die opgeslagen staan op het door jou gebruikte apparaat niet beschadigen.

Wij gebruiken de volgende cookies.

 • Functioneel – Voor het registreren van bezoekersgedrag om het gebruiksgemak tijdens je online bezoek te bevorderen
 • Persoonsgegevens – Om je surfgedrag bij te houden gerichte advertenties mogelijk te maken en om testen uit te voeren
 • Statistieken – Google Analytics en Google Tag Manager om de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie gebruiken voor andere Google diensten.
 • Social Media – Voor het laten functioneren van ‘Social plug-ins’ zodat je gevonden informatie kunt delen met vrienden en volgers
 • Advertentie – Voor het bijhouden of je al bepaalde diensten van ons hebt afgenomen
  Derde partijen – Restaurant OONIVOO heeft hier geen controle of zeggenschap over. Als organisatie bieden we alleen het platform dat het plaatsen van deze derde partij cookies mogelijk maakt.Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Technische uitleg van de hiertoe gebruikte cookies
Restaurant OONIVOO wil je erop wijzen dat als je via je browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, de kans bestaat dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zul je dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat je de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Restaurant OONIVOO en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar restaurant@oonivoo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Restaurant OONIVOO wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen
Restaurant OONIVOO neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via restaurant@oonivoo.nl.